Ontheffing en vrijstelling
Zowel in Nederland en België is het bij wet verboden om je hond als trekkracht te gebruiken.

karEEN STUKJE GESCHIEDENIS
Tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw was de hondenkar een vrij algemeen Nederlands straatbeeld. De trekkracht van de hond bleek de mens goed van dienst te kunnen zijn. De honden waren een goedkopere werkkracht dan bijvoorbeeld het paard en nam genoegen met wat de ‘de pot schafte’.  Ze trokken niet alleen karren maar ook ploegen en zelfs trekschuiten. Diverse beroepsgroepen maakten gebruik van de trekkracht van de hond, zoals; de bakker, groenteboer, eierhandelaren en diverse ambachtslieden.


In de Trekhondenwet van 1910 werd een vergunning voor het
gebruik van de hond als trekhond verplicht gesteld. De vergunning werd pas verstrekt wanneer aan de voorschriften wat betreft begeleider, hond en kar werd voldaan. In 1912 werd de Anti Trekhonden Bond opgericht, nu bekend als de Hondenbescherming. De wet van de Dierenbescherming, die met ingang van 1962 in werking trad, verbood uiteindelijk het beroepsmatig werken met honden. Meer informatie over het trekhondenbesluit is hier te lezen>>

In Europa is de sledehondensport ontstaan omdat een aantal bezitters van ‘ras-poolhonden’, d.w.z. door de F.C.I. erkende poolhondensoorten (Siberian Husky, Alaskan Malamute, Samojeed en Groenlandhond) het leuk en nuttig vonden met hun honden (weer) de sport te bedrijven. Een ontwikkeling vanuit de rassen. Vandaar dat in Europa de sport voornamelijk met de door de F.C.I. erkende poolhondenrassen beoefend wordt.


In Nederland kwam men voor een probleem te staan omdat de vroegere ‘Trekhondenwet’ - waarin stond, dat je een hond niet als lastdier mocht gebruiken – vervallen was en overgegaan was naar de Wet op de Dierenbescherming, waar ook in stond dat je een hond niet als trekkracht mocht gebruiken, moest er wat ondernomen worden.
Na gesprekken met het ministerie werd een gedoogbeleid toegepast, waardoor er met de honden getraind kon worden. In augustus 1996 ging het Besluit van artikel 107 van de Gezondheids- en Welzijns Wet voor Dieren (GWWD) in werking, aangeduid als: Vrijstelling Sledehondensport. In België maakt men ook een uitzondering op de sport voor de sledehon
den met stamboom.


Echter, de laatste jaren zien we ook binnen Europa een trend, waarbij specifiek voor wedstrijden gefokte sledehonden (dus geen honden die als ras geregistreerd staan) worden ingezet bij wedstrijden. Inmiddels nemen ook honden van andere rassen deel. Hierdoor is er in Nederland & België een uitzondering gemaakt op de wet speciaal voor de sport. Sinds 2013 is het dan ook verplicht om in Nederland een ontheffing aan te vragen wanneer je gebruikt maakt van de trekkracht van je hond. In België dient men zich aan te sluiten bij een sledehonden vereniging.

VRIJSTELLING

Er zijn een aantal sledehondenrassen waarbij de ontheffing niet nodig is. Deze rassen met stamboom hebben een vrijstelling en hoeven geen ontheffing aan te vragen

 
  • Siberian Husky
  • Alaskan Malamute
  • Samojeed
  • Groenlandhond
  • Eskimohond
     
 
WEDSTRIJDEN & TRAININGEN IN NEDERLAND
Bij wedstrijden en trainingen binnen de sledehondensport zoals, mushing, bikejoring, steppen (met de hond voor de step), moet je bij een controle een kopie van het stamboom laten zien of de ontheffing.
&
  Run with Pride     14-10-2015 19:00     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.